Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Gala finałowa Ogólnopolski konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”

8 czerwca 2019 r. Mszą świętą w łódzkiej Archikatedrze, sprawowaną pod przewodnictwem ks. Marcina Wojtasika, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej, rozpoczęły się uroczystości podsumowujące Ogólnopolski konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. W czasie kazania ks. Wojtasik zwrócił uwagę, że ten konkurs miał na celu spojrzenie przez Mękę Chrystusa na miłość Boga do człowieka. Konkurs plastyczno-literacki wpisuje się w obchody 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Organizatorki konkursu – Siostry Pasjonistki – chciały w ten sposób rozbudzić wśród dzieci i młodzieży kult Męki Pańskiej oraz przybliżyć charyzmat Zgromadzenia. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno na terenie diecezji, w których Siostry Pasjonistki posługują, jak i poza nimi. Jury pod przewodnictwem s. Noemi Wieliczko miało niełatwe zadanie, aby wybrać najlepsze prace, dlatego postanowiło przyznać wiele wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych.

Uczniowi naszej szkoły - Bartłomiejowi Krasińskiemu (kl. III SP) udało się uzyskać 3 miejsce w archidiecezji łódzkiej oraz zdobyć wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim.

Zanim nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, młodzież przedstawiła krótką historię Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W czasie uroczystości podziękowano katechetom, nauczycielom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, którzy czuwali nad wykonaniem i dostarczeniem prac konkursowych. Galę finałową poprowadziła młodzież z Tomaszowa Mazowieckiego, przygotowana przez s. Noemi, a uświetniła schola pod kierunkiem s. Ismeny. Na koniec do wielbienia Boga tańcem porwała zebranych na uroczystości s. Rozalia. Matka Agnes, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, podziękowała s. Noemi oraz wszystkim siostrom zaangażowanym w przeprowadzenie konkursu, a uczestników zachęciła do brania udziału w kolejnych edycjach konkursowych. Po części oficjalnej, podczas poczęstunku, był czas na rozmowy z siostrami.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!