Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 20 Listopada odbyła się Filharmonia dla klas szkoły podstawowej. Tematem przewodnim był ,,taniec deszczu”.

Przed pokazem tanecznym pani prowadząca podzieliła się z dziećmi wiedzą na temat polki, i opowiedziała wiele ciekawostek związanych z tym tańcem oraz z tradycjami Państw m.in. Finlandii. Po krótkim wprowadzeniu odbył się pokaz taneczny. Tancerze zatańczyli polkę w sposób nowoczesny oraz tradycyjny. Dzieci były zachwycone i gotowe by nauczyć się kilku podstawowych kroków. Tancerze zaprosili dzieci do zabawy. Po nauczeniu się , zatańczyli z muzyką. Wyszło im to bardzo ładnie. Uczniowie podziękowali tancerzom za występ wielkimi brawami.

Wiktoria Ferenc