UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

2017-09-28 06:44

Akcja charytatywna

Do końca października!

2016-09-09 19:38

Zaproszenie

Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach ma zaszczyt zaprosić rodziców i nauczycieli na obchody

VI Rocznicy Posadzenia Dębów Katyńskich.

Uroczystość odbędzie się 19 września 2016 r. o godzinie 13.00 na terenie naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy

2016-02-07 20:48

Zmiany w rekrutacji

W związku ze zmianami (tzw. zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków) wprowadzone zostały następujące regulacje:

 

w roku szkolnym 2016/2017

  • obowiązkowo naukę w klasie I rozpoczynają obecne dzieci 7-letnie (ur. 2009) - zwykle odroczone od obowiązku rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2015/2016

  • mogą rozpocząć naukę w klasie I obecne dzieci 6-letnie (ur. 2010) – pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 lub mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

  • mogą kontynuować naukę w klasie I dzieci 7-letnie (ur. 2009), które rozpoczęły już w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I jako sześciolatki NA WNIOSEK RODZICÓW ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016

 

  • mogą kontynuować naukę w klasie II dzieci 8-letnie (ur. w I połowie 2008), które rozpoczęły obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015w klasie I jako sześciolatki NA WNIOSEK RODZICÓW ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016

2016-01-21 13:26

Najbliższe uroczystości i wydarzenia szkolne

W najbliższą niedziele 24 stycznia 2016 godz.10.30 w kościele parafialnym w Bratoszewicach, odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu nauczycieli ZSNr2  Bratoszewic  
 
 
28.01.2016 o godz. 10.00 na sali gimnastycznej odbędzie się  Dzień Babci i Dziadka. Zapraszamy wszystkie babcie, dziadków i rodziców. 
 
 
Noc Bajek dla szkoły podstawowej odbędzie się 5 lutego od godziny 18.00.

 
Wieczór Filmowy dla gimnazjum odbędzie się 12 lutego od godziny 15.00.

2016-01-13 21:10

Podziękowania

Rada Rodziców, uczniowie, grono pedagogicze oraz pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Bratoszewicach pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które z wielkim zaangażowaniem włączyły się w zorganizowanie zabawy choinkowej dla uczniów naszej placówki. Jeszcze raz dziękujemy.