Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Apel patriotyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791r roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucję. Corocznie upamiętniamy ten fakt. Również w tym roku odbył się uroczysty apel z okazji 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowali go uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. M. Chmurskiej. Wygłoszone teksty przez młodych artystów zachęciły do chwili refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, OJCZYZNA, PATRIOTYZM dla każdego z nas.