UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ks.Idziego Radziszewskiego

Dyrekcja:

mgr Ewa Piórkowska - dyrektor

Nauczyciele:

mgr Barbara Antczak-Sadowska - technika, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, pedagog, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, plastyka, przyroda

mgr Piotr Banaszek - etyka, język angielski

mgr Elżbieta Biernaciak - religia

mgr Beata Brzezińska - geografia, przyroda, informatyka

mgr Agnieszka Cichosz-Modzelewska - logopedia

mgr Małgorzata Chmurska - język polski

mgr Iwona Ciecińska - język polski, historia

mgr Danuta Dyjas - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, biblioteka, pedagogika specjalna

mgr Elżbieta Foks - biologia, wychowanie fizyczne

mgr Barbara Gawrysiak - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Agata Gutkowska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  (urlop)

mgr Anna Jarmusz  - logopedia

mgr Monika Kalinowska - język polski, zajęcia rewalidacyjne

mgr Łukasz Kaźmierczak - wychowanie fizyczne

mgr Bogusława Kosiorek - informatyka, matematyka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Ewelina Kowalińska - świetlica

mgr Agnieszka Kowalska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Królikowska - psycholog

mgr Aleksandra Miller - plastyka, oligofrenopedagogika

mgr Zbigniew Motyl - religia, technika, informatyka (urlop)

mgr Dorota Pacewicz - język francuski, język angielski, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Ewa Piórkowska - historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Anna Romańczuk - religia

mgr Małgorzata Rutkowska - matematyka, chemia

mgr Katarzyna Tomczyk - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka

mgr Bożena Urquidi - muzyka, język angielski

mgr Wioletta Walak - pedagog, logopedia, terapia pedagogiczna (urlop)

mgr Izabela Wykrętowicz - matematyka, fizyka

mgr Anna Zielkowska - Danisz - pedagog, biblioteka, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pracownicy administracji:
 
      Główna księgowa - Ewelina Okońska

      Sekretarz szkoły - Anna Borkowska

       Sekretarka - Paulina Sasin

Pracownicy obsługi:
 
      Bożena Królikowska- intendentka

      Joanna Babij - kucharka

      Joanna Smela - pomoc kuchni

       Bożena Piestrzeniewicz - pomoc kuchni

      Zdzisława Okońska - księgowa, pomoc przedszkolna

      Teresa Kurczak- sprzątaczka, pomoc przedszkolna

      Jolanta Binias - sprzątaczka

      Irena Kazimierczak- sprzątaczka

      Beata Jankowska - sprzątaczka

      Bogdan Okoński - konserwator 

     Jacek Sadowski- robotnik do pracy lekkiej z obowiązkami palacza