DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zapraszamy na

spotkanie z rodzicami

21 stycznia 2019 godz. 17.30

Termin ferii zimowych

11-24 luty 2018

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Ks.Idziego Radziszewskiego

Dyrekcja:

mgr Ewa Piórkowska - dyrektor

mgr Iwona Ciecińska - wicedyrektor

Nauczyciele:

mgr Barbara Antczak-Sadowska - technika, wychowanie do życia w rodzinie, 

mgr Piotr Banaszek - język angielski

mgr Janusz Bobras - matematyka, fizyka, świetlica 

mgr Beata Brzezińska - geografia, przyroda, informatyka

mgr Małgorzata Chmurska - język polski, historia

mgr Iwona Ciecińska - język polski, historia

mgr Danuta Dyjas - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Elżbieta Foks - biologia, wychowanie fizyczne

mgr Barbara Gawrysiak - edukacja wczesnoszkolna, świetlica 

mgr Agata Gutkowska - wychowanie przedszkolne

mgr Monika Kalinowska - język polski

mgr Łukasz Kaźmierczak - wychowanie fizyczne

mgr Bogusława Kosiorek - matematyka, informatyka

mgr Agnieszka Kowalska -wychowanie przedszkolne 

mgr Katarzyna Królikowska - psycholog

mgr Aleksandra Miller - plastyka

mgr Zbigniew Motyl - religia,  technika

mgr Dorota Pacewicz - język francuski,  - urlop

mgr Ewa Piórkowska - historia, wiedza o społeczeństwie 

mgr Andrzej Pożarlik -edukacja dla bezpieczeństwa, religia

mgr Anna Rosiak - język francuski

mgr Małgorzata Rutkowska - matematyka, chemia

mgr Adam Rutkowski - język angielski

mgr Katarzyna Tomczyk- wychowanie przedszkolne

mgr Bożena Urquidi - muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Wioletta Walak - pedagog

mgr Izabela Wykrętowicz - matematyka, fizyka

mgr Anna Zielkowska- Danisz -edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

                                                  

Pracownicy administracji:
 
       Główna księgowa - Zdzisława Okońska

       Sekretarz szkoły - Anna Borkowska

       Sekretarka - Paulina Sasin

Pracownicy obsługi:
 
      Bożena Królikowska- intendentka

      Joanna Babij- kucharka

      Teresa Kurczak- pomoc kuchni

       Krystyna Kucharska - pomoc kuchni

      Jolanta Binias- sprzątaczka

      Bożena Piestrzeniewicz- sprzątaczka

      Irena Kazimierczak- sprzątaczka

      Beata Jankowska- sprzątaczka

      Bogdan Okoński- palacz CO

     Jacek Sadowski- pracownik gospodarczy