UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 25 września 2017r. w szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Cały apel był w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl.

Uroczystość rozpoczęła się od zgromadzenia wszystkich uczniów i uczennic na Sali gimnastycznej . Pierwsze przemówienia wygłosiły uczennice z klasy II a gimnazjum. Podczas apelu Pani Edukator Barbara Michalska przedstawiła podstawowe problemy które dotyczą cyber bezpieczeństwa młodzieży jak i dorosłych oraz jak rozwiązywać takie incydenty. Na koniec Pani Barbara Kosiorek oraz Pani Wicedyrektor Iwona Ciecińska ogłosiły wyniki konkursu szkolnego na plakat o tematyce ,,Bezpieczeństwo w sieci” i wręczyły nagrody. I miejsce zajęły dwie prace: praca zbiorowa uczennic klas VII: Natalii Ruty, Zuzi Kaczor i Lidii Piestrzeniewicz oraz praca indywidualna ucznia klasy III b gimnazjum Marcela Ruty wyróżnienie otrzymali: Patryk Kuczkowski, Szymon Kosma oraz Kacper Koślin. Po apelu odbył się warsztaty klasowe z Panią Edukator w których wzięły udział trzy wybrane klasy czyli : IV , VII , oraz IIa gimnazjum. Podczas warsztatów klasowych Pani Edukator przedstawiała jakie mogą spotkać nas zagrożenia oraz co powinniśmy robić by uniknąć złych incydentów związanych z korzystaniem z sieci. O godzinie 15:00 odbyło się szkolenie nauczycieli oraz rady pedagogicznej przez panią Edukator Michalską.

Uważam , że taki apel był przydatny ponieważ dużo uczniów i uczennic uświadomiło sobie jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i że w każdym momencie może to dotyczyć również i ich.


Aleksandra Wasilewska, Natalia Ruta kl VII