W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
Wpłata na obiady
za luty: 60 zł
kl. I, II, III- 57 zł
płatne do 10 lutego 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

11 luty 2020

Konkurs biblijny Dziś ukazały się na stronie Wydziału Katechetycznego w Łodzi wyniki konkursu biblijnego "Ewangelia wg. św. Mateusza".

zdjęcie miniatura11 luty 2020

Dzień bezpiecznego Internetu Czy jesteśmy bezpieczni w świecie wirtualnym?

zdjęcie miniatura8 luty 2020

Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego W dniu 8 lutego liczna grupa reprezentująca Szkołę Podstawową w Bratoszewicach uczestniczyła w XX Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego po Puszczy Bolimowskiej.

zdjęcie miniatura