NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Miłosz Kalinowski uczestnikiem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu

W dniu 16 grudnia 2014 r. odbył się finał III Wojewódzkiej Olimpiady o Racjonalnym Żywieniu.

Finał odbył się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Łodzi wzięło w niej udział 21 finalistów powiatowych eliminacji. Wśród nich znalazł się uczeń klasy I Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach Miłosz Kalinowski. Okazał się najmłodszym uczestnikiem olimpiady i wykazał się szeroką wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania.

Olimpiada ta była podsumowaniem działań prowadzonych wśród młodzieży szkolnej przez dwie instytucje Inspekcję Sanitarną oraz Agencję Rynku Rolnego. Olimpiada ta miała na celu popularyzowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowania postaw świadomego konsumenta. Działania te były realizowane w ramach projektu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach a koordynowanych przez panie Elżbietę Foks i Wiolettę Walak.

W. Walak