Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Miłosz Kalinowski uczestnikiem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu

W dniu 16 grudnia 2014 r. odbył się finał III Wojewódzkiej Olimpiady o Racjonalnym Żywieniu.

Finał odbył się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Łodzi wzięło w niej udział 21 finalistów powiatowych eliminacji. Wśród nich znalazł się uczeń klasy I Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach Miłosz Kalinowski. Okazał się najmłodszym uczestnikiem olimpiady i wykazał się szeroką wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania.

Olimpiada ta była podsumowaniem działań prowadzonych wśród młodzieży szkolnej przez dwie instytucje Inspekcję Sanitarną oraz Agencję Rynku Rolnego. Olimpiada ta miała na celu popularyzowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowania postaw świadomego konsumenta. Działania te były realizowane w ramach projektu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach a koordynowanych przez panie Elżbietę Foks i Wiolettę Walak.

W. Walak