Domowa  edukacja 
spędź pożytecznie czas z dzieckiem
 
Zdalne nauczanie

UWAGA RODZICE!
Zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
kliknij w link po więcej informacji


Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Miłosz Kalinowski uczestnikiem Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu

W dniu 16 grudnia 2014 r. odbył się finał III Wojewódzkiej Olimpiady o Racjonalnym Żywieniu.

Finał odbył się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Łodzi wzięło w niej udział 21 finalistów powiatowych eliminacji. Wśród nich znalazł się uczeń klasy I Gimnazjum Nr 2 w Bratoszewicach Miłosz Kalinowski. Okazał się najmłodszym uczestnikiem olimpiady i wykazał się szeroką wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania.

Olimpiada ta była podsumowaniem działań prowadzonych wśród młodzieży szkolnej przez dwie instytucje Inspekcję Sanitarną oraz Agencję Rynku Rolnego. Olimpiada ta miała na celu popularyzowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia, promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowania postaw świadomego konsumenta. Działania te były realizowane w ramach projektu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach a koordynowanych przez panie Elżbietę Foks i Wiolettę Walak.

W. Walak