NOWA STRONA

INTERNETOWA SZKOŁY


 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 17.11.2017 uczniowie klasy II i III ze Szkoły Podstawowej im. ks. I. Radziszewskiego w Bratoszewicach wraz z opiekunkami P. Basią Gawrysiak, P. Anią Zielkowską Danisz i P. Olą Miller udali się na wojewódzki etap XII edycji konkursu Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. W konkursie brała udział dwójka reprezentantów szkoły - Ignacy Drzewiecki i Hanna Kaźmierczak. D

Zmagania miały dwa etapy: test wiedzy i test sprawności. Nasi reprezentanci bezbłędnie odpowiedzieli na wszystkie pytania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W drugiej części również bezbłędnie wykonywali wszystkie zadania sprawnościowe na torze przeszkód. Mimo tego nie udało się stanąć na podium. O ostatecznych lokatach zadecydował czas pokonania toru przeszkód.

Naszym dwóm uczestnikom mocno kibicowali uczniowie klasy II i III SP za co serdecznie dziękujemy. A Ignacemu i Hannie gratulujemy udanego startu oraz jesteśmy wdzięczni za godne reprezentowanie naszej Szkoły na szczeblu wojewódzkim!

 

Organizatorami konkursu byli:
Wydział Prewencji KW Policji w Łodzi,
Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego,
Łódzki Urząd Wojewódzki,
Kuratorium Oświaty w Łodzi,
Urząd Miasta Łodzi,
MOSiR w Łodzi,
Łodzka Grupa Wojewódzka IPA.