DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok 2018/2019

Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje

znajdują się w zakładce

Dla rodzica

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

27 maja na boisku szkolnym odbyło się potkanie organizacyjne OSP w Bratoszewicach, skierowane do uczniów szkoły podstawowej, które miało na celu przedstawienie zakresu ćwiczeń obowiązujących na turnieju najmłodszych drużyn strażackich w Gminie Stryków.