DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

27 maja na boisku szkolnym odbyło się potkanie organizacyjne OSP w Bratoszewicach, skierowane do uczniów szkoły podstawowej, które miało na celu przedstawienie zakresu ćwiczeń obowiązujących na turnieju najmłodszych drużyn strażackich w Gminie Stryków.