UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Arena Młodych

Blisko 6 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Archidiecezji Łódzkiej uczestniczyło w wydarzeniu ewangelizacyjnym „Arena Młodych”, które odbyło się 9 kwietnia 2019 r. w łódzkiej Atlas Arenie. Uczniów naszej szkoły również nie mogło tam zabraknąć. Na początku, po otrzymaniu "coś na ząb", uczestniczyliśmy w warsztatach śpiewu i tańca wychwalającego Boga.

Wyjątkowym gościem spotkania był znany łódzki kardiochirurg prof. Jacek Moll. Rozmowa z profesorem została poprzedzona trzema świadectwami młodych ludzi, którzy jako małe dzieci, byli pacjentami profesora i którym Bóg pozwolił przeżyć skomplikowane operacje serca. Następnie o pracy i wierze z łódzkim kardiochirurgiem rozmawiał metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Każdy z młodych uczestników w czasie rekolekcyjnego spotkania nauczył się mierzyć swoje tętno oraz na przygotowanym wcześniej wykresie pracy serca, wypisał te momenty swojego życia, które były wzniesieniem się do Boga i odejściem od Niego.

Następnie odbyła się uroczysta procesja z ewangeliarzem, który wwiozła na wózku inwalidzkim studentka pedagogiki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Po odczytaniu ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, słowo do zgromadzonych skierował metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

W dalszej części spotkania miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wstawienniczą oraz możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Każdy z uczestników Areny Młodych otrzymał na pamiątkę pierścień, który ma im przypominać o Jezusie, który przeszedł przez śmierć do Zmartwychwstania. Arenę Młodych zakończyła modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Całość spotkania można obejrzeć na: https://www.youtube.com/watch?v=OJ36oWUC1jY&feature=youtu.be