Wpłata na obiady
za październik wynosi:
66,00 zł

KL. IV, V, VI, VII proszę zgłaszać się do sekretariatu

w celu podania kwoty za obiady

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie profilaktyczne

W dniu 02.10.2019 po raz kolejny odbyło się w naszej szkole wystąpienie profilaktyczne organizowane przez Panią psycholog Katarzynę Królikowską. Odwiedził nas aktor, który w dwóch przedstawieniach skierowanych do klas I-IV i klas V-VIII opowiadał o przemocy i uzależnieniach. Wszyscy słuchali z uwagą.