UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Ocalić od zapomnienia – Lekcje plastyki ZSNr2 Bratoszewice

Uczniowie klasy VI w ZSNr2 w Bratoszewicach przygotowały cykl lekcji pt. ,,Ocalić od zapomnienia’’- Ciekawe miejsca architektoniczne mojej okolicy. Projekt ich polegał za wyborze najciekawszych miejsc architektonicznych w swojej lub najbliższej okolicy, zrobienie zdjęć i przygotowanie ciekawostek o tym obiekcie i tak np.

Chłopcy : Kacper Kosma ,Bartosz Walerych, Piotr Pelski , Dawid Łapacz przygotowali planszę o pałacu Rodziny Rzewuskich w Bratoszewicach . Umieścili na niej historie powstania pałacu, ciekawe plany, charakterystykę stylu w jakim jest pałac zbudowany i oczywiście dużo ciekawych i pięknych zdjęć z lat ,,młodości’’ pałacu i tych ukazujących jego stan obecny. Po swojej prezentacji chłopcy przygotowali pytania sprawdzające na temat swojego wystąpienia i zadawali je kolegom .

Martyna Mrzygód i Julka Frątczak przygotowały album o historii naszego pałacu i parku w Bratoszewicach ,

Wiktoria Wójcik przedstawiała nam zdjęcia najstarszych i zabytkowych grobów na cmentarzu w Bratoszewicach ,

Damian Miśkiewicz zaprezentował historie powstania Kościoła Świętego Marcina w Strykowie ,Ola Horodecka na plakacie opisała Kościół parafialny pw świętego Szczepana w Koźlu.

Bartek Pytlos ,Kuba Witczak ,Szymon Jęczkowski i Marcel Ruta przedstawili fotografie i historie kościoła i parafii w Bratoszewicach a Bartosz Pietrucha i Kacper Fiuczek opowiadali nam o pałacu rodziny Lemańskich ,która zamieszkiwała w pałacu na Woli Błędowej. Zapewne taka lekcja plastyki na długo będzie odnotowana w pamięci naszych uczniów, bo przygotować, przedstawić i zakodować w pamięci obrazy obiektów, które są już w coraz gorszym stanie architektonicznym to naprawdę duże przedsięwzięcie .Już w kwietniu planujemy rajd pieszy do poznanych obiektów, aby przekonać się jak wyglądają w rzeczywistości.