DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 24 września w naszej szkole zgodnie z tradycją odbyły się wybory samorządu uczniowskiego, którego  opiekunem jest pani Izabela Wykrętowicz. Na liście kandydatów znalazło się 21 nazwisk. W dzień wyborów każda z klas proszona była do indywidualnego wybrania 3 osób spośród wszystkich kandydatów, wybranie większej liczby oznaczało unieważnienie głosu. Każdy głos był anonimowy i trafiał do biało czerwonej, można powiedzieć urny. Porządku przy głosowaniu pilnowały trzy uczennice z trzeciej gimnazjum. Mimo że głosowanie może wydawać się pozornie łatwym i prostym zadaniem to jednak wymaga ono od nas przede wszystkim obiektywnej decyzji, która często jest dla nas problemem. Po tym, jak każdy uczeń oddał swój głos wyznaczone uczennice wraz z opiekunem przystąpiły do liczenia głosów.Największą liczbę głosów zdobyła Olga Kowalczyk i tym samym to ona została przewodniczącym a raczej przewodniczącą samorządu uczniowskiego . Rolę jej zastępcy pełnił będzie Piotr Pelski. Sekretarzem została Ewa Kubicka, a jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk sprawować będzie Joanna Tomczyk. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.


Karolina Florczak