DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach w ramach zajęć Wychowania Komunikacyjnego w dniu 16.09.br wybrali się na pieszą wycieczkę po najbliższej okolicy, aby poznać znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego, które obowiązują pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów. Poznali również elementy drogi, która codziennie prowadzi ich do szkoły i domu.Taką lekcję praktyczna w terenie uczniowie na długo zapamiętają, a obowiązujące przepisy i zasady w ruchu drogowym będą przestrzegane w ich życiu codziennym.POZDRAWIAMY
B A-S i Uczniowie klasy IV.