DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Spotkanie Rady Rodziców

 W dniu 15.11.2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00. odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Panią Dyrektor.