UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

List od pary książęcej

W czerwcu 2019 roku uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach podczas lekcji języka angielskiego prowadzonej przez p. Adama Rutkowskiego napisali list do księcia Harry'ego i księżnej Meghan, w którym złożyli książęcej parze gratulacje z okazji narodzin Archi'ego. Opisali również historię swojej szkoły, klasę, miejscowość i kraj, z którego pochodzą. List własnoręcznie przepisała uczennica tej klasy - Aleksandra Wasilewska. Do listu uczniowie dołączyli grupowe zdjęcie swojej klasy. Po wakacjach otrzymali odpowiedź od brytyjskiej rodziny, w której książęca para podziękowała za czas poświęcony na napisanie życzeń oraz przesłała najserdeczniejsze życzenia.

Tłumaczenie listu:

"Książę i Księżna Sussex z całego serca doceniają poświęcony czas na napisanie życzeń i świętowanie narodzin syna  -Archie'go Mountbatten'a- Windsor'a. 

Ich Królewskie Wysokości były do głębi wzruszone wszystkimi ciepłymi życzeniami, otrzymanymi podczas tego szczególnego czasu w ich życiu.

Przesyłają Swoje Najserdeczniejsze życzenia i z serca płynące podziękowania."