UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 18.02.2015  odbyła się już 13 edycja Gminnego Konkursu Młodzież zapobiega pożarom.

W tym roku do konkursu przystąpiło 5 szkół z Gminy Stryków

Szkoła Podstawowa z Bratoszewic

Szkoła Podstawowa z Niesułkowa

Gimnazjum z Bratoszewic

Gimnazjum z Dobieszkowa

i Szkoła Ponad Gimnazjalna z Bratoszewic ZSnr1

 

Konkurs polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań oraz odpowiedzi na 3 pytania związane z wiedzą ogólną o sprzęcie pożarowym ,historii pożarnictwa i udzielaniu 1 pomocy.

I w tym roku bezkonkurencyjną szkołą okazał się ZSNr2 w Bratoszewicach zdobywając wszystkie miejsca I,II,III w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych.

A najlepszymi zawodnikami z gimnazjum  okazali się:

I miejsce Krzysztof Pelski z III klasy gimnazjum zdobył 29 punktów na 30 możliwych

II miejsce Michał Grzegorczyk z II klasy gimnazjum 25/30

III miejsce Dariusz Gabrysiak również z II klasy gimnazjum 20/30

Szkoła Podstawowa

I miejsce Patryk Fortuna z V klasy 27/30

II miejsce Marcel Ruta z VI klasy 27/30

III miejsce Zuzanna Piotrowska z V klasy 23/30

 

Na eliminacje powiatowe w marcu  pojadą :

Krzysio Pelski i Patryk Fortuna.

 

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka Barbara Antczak-Sadowska i druh Paweł Krzeszewski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy pożarniczej i już dziś trzymamy kciuki za udział w konkursie powiatowym.

 

BAS.