Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 10 stycznia 2015 r o godzinie 10:30 w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach rozbrzmiały przepięknie wykonane kolędy w wykonaniu folklorystycznego zespołu dziecięco – młodzieżowego Koderki z Łowicza. Przy akompaniamencie kapeli, parafianie usłyszeli tradycyjne kolędy: Wśród nocnej ciszy, Oj maluśki, maluśki, Pójdźmy wszyscy do stajenki, jak również wiele autorskich kolęd
i pastorałek, m.in.: Zapłonęła gwiazda, Stoją choinki, Betlejemski i łowicki, Życzenia. Wiele z nich została zaśpiewana w łowickiej gwarze. Wszystkim odbiorcom występ bardzo się podobał, zespół oczarował nie tylko śpiewem, ale również wielobarwnymi strojami łowickimi. Wielokrotnych zwycięzców w ogólnopolskich Festiwalach Kolęd i Pastorałek będzie można jeszcze usłyszeć
w Łowiczu, Sochaczewie oraz Niepokalanowie. Koncert został zorganizowany na zaproszenie
ks. Proboszcza Mateusza Ciepluchy przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Strykowie.

 

Zbigniew Motyl