DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Uwaga!!!

Spotkanie informacyjne dla rodziców

dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz

uczniów klasy I w roku szkolnym 2019 / 2020

odbędzie się 13 czerwca 2019 o godzinie 18.00

w sali nr 9, 10, 7 (oddziały przedszkolne)

oraz  sali nr 16 (klasa I)

Odpłatność za obiady za czerwiec wynosi:

0a, 0b, 0c, VII - VIII oraz IIIa - 36 zł

klasy I, II - 30 zł

klasa III - 27 zł

klasy IV - VI - 15 zł (uczestnicy zielonej szkoły)

w sprawie odliczeń płatności za maj-

prosimy o kontakt z Sekretariatem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dnia 10 stycznia 2015 r o godzinie 10:30 w kościele pw. św. Augustyna w Bratoszewicach rozbrzmiały przepięknie wykonane kolędy w wykonaniu folklorystycznego zespołu dziecięco – młodzieżowego Koderki z Łowicza. Przy akompaniamencie kapeli, parafianie usłyszeli tradycyjne kolędy: Wśród nocnej ciszy, Oj maluśki, maluśki, Pójdźmy wszyscy do stajenki, jak również wiele autorskich kolęd
i pastorałek, m.in.: Zapłonęła gwiazda, Stoją choinki, Betlejemski i łowicki, Życzenia. Wiele z nich została zaśpiewana w łowickiej gwarze. Wszystkim odbiorcom występ bardzo się podobał, zespół oczarował nie tylko śpiewem, ale również wielobarwnymi strojami łowickimi. Wielokrotnych zwycięzców w ogólnopolskich Festiwalach Kolęd i Pastorałek będzie można jeszcze usłyszeć
w Łowiczu, Sochaczewie oraz Niepokalanowie. Koncert został zorganizowany na zaproszenie
ks. Proboszcza Mateusza Ciepluchy przy współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Strykowie.

 

Zbigniew Motyl