Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 17.12.2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Komendantem Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas

I-VI SP ,klasą ,,0’’ i przedszkolaki .

Tematem wizyty była pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas ferii świątecznych oraz zagrożeń związanych z zaczadzeniem tlenkiem węgla i stosowaniem czujników dymu. Jednostka SP w Strykowie przekazała dla uczniów których domy-mieszkania opalane są drewnem, węglem 4 takie czujniki .

Mimo ,że w spotkaniu brało udział około 40 uczniów wszyscy słuchali z dużym zainteresowaniem ,co może się przydarzyć, kiedy nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania w piecu, używania sprzętu elektrycznego i uszkodzonych urządzeń.

Zapewne takie spotkanie bardzo nam się przyda ,kiedy przed nami kilkanaście dni wolnych i większość czasu będziemy spędzać w domu a na brak pomysłów i różnych zabaw w tym tych niebezpiecznych również może nie brakować.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne na temat:

,,Twoje życie w Twoich rękach ! Czujnik dymu w każdym domu’’

,,Pożar wiem co robić ‘’

,,Wszędzie tam gdzie jest dym tam jest ogień’’

Bardzo dziękujemy za czujniki dymu i ciekawą pogadankę.

 

BA-S