DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Zasady nowego systemu oceniania

application/pdf PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA (2).pdf (55.7 kB)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

application/msword plan_samorzadu.doc (28.7 kB)