UWAGA!!
W sprawie wpłat za obiady
w miesiącu wrześniu proszę kontaktować
się z sekretariatem 42 719 89 16.
 
 
Informacje dotyczące
ogólnych warunków ubezpieczenia NNW
znajdują się w zakładce
Dla Rodzica / Informacje

 
BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ


 

WAŻNE TELEFONY

Numer alarmowy 112

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

+48 695 422 338,     663 114 439,     782 236 442,    

782 277 228,     663 154 463,    665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA

KORONAWIRUS 800 190 590

Organ prowadzący

42 719 80 02

Kurator Oświaty w Łodzi

42 636 34 71

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

 42 253 99 00, 42 253 90 00

Telefony dyżurne  531 172 734  | 881 565 393  |  531 126 719  | 600 241 646

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

  42 25 36 200

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Zgierzu

42 714-03-30,

 telefon alarmowy: 601 260 229

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia

48 222 - 500 – 115

 
do przedmiotów nieobjętych dotacją
na zakup podręczników
w roku szkolnym 2020/2021
znajduje się w zakładce
Dla Rodziców/Informacje

Informacje dotyczące profilaktyki
w związku z zagrożeniem koronawirusem
W zakładce
Dla Rodziców 
znajdują się informacje
dotyczące rekrutacji
na rok 2020/2021
 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

9 kwietnia 2020

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Szanowni Rodzice! Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach na rok szkolny 2020/2021

zdjęcie miniatura20 marca 2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Drodzy uczniowie 8 klasy! Zapraszamy Was do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i…/rekrutacja-do-szkol/

zdjęcie miniatura9 -31.03. 2020

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych UWAGA!!! ZMIANA DOTYCZĄCA DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW - REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Rodzice mogą wysyłać skany albo zdjęcia wypełnionych wniosków na e-maila szkoły. W przypadku braku takiej możliwości mogą przynosić osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach 8-15. Interesanci obsługiwani są przez okno sekretariatu. Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w oryginale.

zdjęcie miniatura10 marca 2020

Turniej Wiedzy Pożarniczej Dziś w OSP Koźle uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

zdjęcie miniatura5 marca 2020

#DzieciUcząRodziców Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej - "Dzieci uczą rodziców".

zdjęcie miniatura