Wpłata na obiady
za listopad: 45 zł
KL. I, II, III- 42 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dzień otwarty w ZS nr 1 w Bratoszewicach

Nasi uczniowie z klasy VIII i III gimnazjalnej uczestniczyli w dniu otwartym u sąsiadów - w Zespole Szkół nr 1, dzięki czemu poznali bogatą ofertę edukacyjną. Starsi koledzy zaprezentowali i zachęcali do podjęcia nauki na kierunkach: logistycznym, rolniczym, gastronomicznym, mundurowym, mechatronicznym.