AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Dzień otwarty w ZS nr 1 w Bratoszewicach

Nasi uczniowie z klasy VIII i III gimnazjalnej uczestniczyli w dniu otwartym u sąsiadów - w Zespole Szkół nr 1, dzięki czemu poznali bogatą ofertę edukacyjną. Starsi koledzy zaprezentowali i zachęcali do podjęcia nauki na kierunkach: logistycznym, rolniczym, gastronomicznym, mundurowym, mechatronicznym.