DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 16 czerwca 2014 w ZS nr2 w Bratoszewicach odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Testy sprawdzające z przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych odbyły się 13 czerwca . Mała grupka, bo tylko 10 uczniów z jazdą po trudnym miasteczku ruchu drogowego poradziła sobie znakomicie.W tym roku szkolnym organizatorem miasteczka był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Łodzi.