Wpłata na obiady
za listopad: 45 zł
KL. I, II, III- 42 zł

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

W dniu 16 czerwca 2014 w ZS nr2 w Bratoszewicach odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Testy sprawdzające z przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych odbyły się 13 czerwca . Mała grupka, bo tylko 10 uczniów z jazdą po trudnym miasteczku ruchu drogowego poradziła sobie znakomicie.W tym roku szkolnym organizatorem miasteczka był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Łodzi.