Opłata za obiady
za wrzesień: 54 zł
Płatne do 13 września

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Poszukiwacze keszy

W dniu 15 grudnia grupa uczniów z klasy VI SP wraz z wychowawczynią wybrali się do Łodzi na poszukiwanie keszy. Geocaching'owcy prowadzili poszukiwania skrytek na terenie ZOO i w Parku im. Józefa Piłsudskiego. Obecność pokrywy śnieżnej i niska temperatura nie pomagały w poszukiwaniach, a mimo tego wiele skrytek zostało odnalezionych.