AKCJA STRAJKOWA

OD 8 KWIETNIA 2019

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informacje na temat 

 strajku nauczycieli

Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi:

0a, 0b, 0c - 54 zł

klasy I - VIII, IIIa - 45 zł

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Klasa I wraz nauczycielkami wybrała się w dniu 18.01. na zimowy spacer, połączony był on również z uzupełnieniem ziarna w  karmnikach dla ptaków. Karmniki wykonali uczniowie gimnazjum na zajęciach technicznych. Podczas zimy klasy I-III oraz przedszkolaki systematycznie dosypują do nich ziarno, aby ptaszki miały co jeść w zimowe miesiące.