DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Zbiórka na wyjazd na zieloną szkołę w dniach 21 - 25 maja 2018

pod szkołą 21 maja 2018 o godzinie 6.45.

Serdecznie prosimy o punktualność.


Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Harmonogram spotkań z rodzicami na nowy rok szkolny 2017/2018

Instrukcja pierwszego logowania

Klasa I wraz nauczycielkami wybrała się w dniu 18.01. na zimowy spacer, połączony był on również z uzupełnieniem ziarna w  karmnikach dla ptaków. Karmniki wykonali uczniowie gimnazjum na zajęciach technicznych. Podczas zimy klasy I-III oraz przedszkolaki systematycznie dosypują do nich ziarno, aby ptaszki miały co jeść w zimowe miesiące.