Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

Klasa I wraz nauczycielkami wybrała się w dniu 18.01. na zimowy spacer, połączony był on również z uzupełnieniem ziarna w  karmnikach dla ptaków. Karmniki wykonali uczniowie gimnazjum na zajęciach technicznych. Podczas zimy klasy I-III oraz przedszkolaki systematycznie dosypują do nich ziarno, aby ptaszki miały co jeść w zimowe miesiące.