Wpłata na obiady
za styczeń: 27 zł
płatne do 10 stycznia 2020

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Egzamin ósmoklasisty

Od 1 września 2017 szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im.ks. I.Radziszewskiego-pisma urzędowe proszę kierować posługując się nową nazwą.

Nowy System Oceniania

Instrukcja pierwszego logowania

            19.10.2016 roku cała społeczność gimnazjum wybrała się do Ośrodka Kultury w Strykowie                   na przedstawienie pt. ,,Ćpunka”, która jest sceniczną adaptacją książki Barbary Rosiek.

            Sztuka ukazuje przerażający obraz dziewczyny, która w krótkim czasie z stacza                  się w narkotyczną przepaść. Dziewczyna, która ledwo uniknęła śmierci opowiada gorzką historię swojego życia. Jak od dobrze uczącej się dziewczyny mającej plany i ambicje staje się narkomanką.

            Utwór jest  przestrogą dla młodzieży, że narkomania to nałóg  z którego wyrwać się jest bardzo trudno i jeśli nawet się to uda to już nigdy nic nie jest takie jak dawniej.

Sztukę obejrzeliśmy dzięki uprzejmości Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie za co serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                 W. Walak